Rekrutacja i ankiety

Wysyłka automatycznego maila do respondenta

Wysyłka automatycznego maila do respondenta

Tomasz Cybulski
1 month ago

Funkcja ta pozwala na wysłanie automatycznej wiadomości e-mail do respondenta na podany przez niego adres e-mail. Treść tej wiadomości jest w pełni konfigurowalna z poziomu Twojego konta..

169.png

A przejść do konfigurowania wiadomości z podziękowaniem oraz wysyłki załącznika z podglądem arkusza w formie PDF, przejdź do kreatora arkusza, następnie w prawym górnym rogu kliknij w „otwórz tryb zaawansowany”.

Wyświetli się szereg różnego rodzaju opcji, jednakże w tym aspekcie interesuje nas zakładka „potwierdzenie e-mail”.

170.png

Jak widać na powyższym obrazku masz możliwość ustawienia tytuły oraz treści wiadomości e-mail oraz możliwość dołączenia do wiadomości załącznika z zapisanymi w formie pliku PDF odpowiedziami respondenta. Jeżeli klub zbiera również tego typu dane w postaci papierowej, plik ten można także wykorzystać jako dokument, który rodzic może wydrukować i zwrócić do klubu podpisany.